Runinskrifter.net

G 125

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad i byggnadssten
Nyckelord:
sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 7.3″18° 30′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63728541662430
SWEREF99TM
xy
6373150710654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3506736370441
GeoHash
u6jnv4zd25
GeoDNA
eaagctgtaatacgatcctagg

Lokalisering:

Placering:
På utsidan av tornet.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vänge kyrka
Socken:
Vänge socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: