Runinskrifter.net

G 124

Objektuppgifter:

Föremål:
Målad inskrift, röd färg
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 7.3″18° 30′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63728541662430
SWEREF99TM
xy
6373150710654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3506736370441
GeoHash
u6jnv4zd25
GeoDNA
eaagctgtaatacgatcctagg

Lokalisering:

Placering:
På södra kyrkväggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vänge kyrka
Socken:
Vänge socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

5 augusti 1553

Medeltid; c 1553

Övriga anmärkningar:

Inskriften är först grunt ristad sedan målad.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vänge kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 1950-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: