Runinskrifter.net

G 119

Objektuppgifter:

Föremål:
Målad inskrift
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 49.4″18° 42′ 23.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63764931674005
SWEREF99TM
xy
6376925722183
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3624866373184
GeoHash
u6jqcxvxe2
GeoDNA
eaagctgtacgaccacaccaac

Lokalisering:

Placering:
På långhusets norra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Anga kyrka
Socken:
Anga socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1280-talet

Medeltid; 1280–1289

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Anga kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 1946-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: