Runinskrifter.net

G 113

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 46.1″18° 41′ 48.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63652351673907
SWEREF99TM
xy
6365669722219
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3615306361972
GeoHash
u6jq3mweee
GeoDNA
eaagctgtacggcatccgtaac

Lokalisering:

Placering:
SHM (11118), deponerad i Gotlands museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ardre kyrka
Socken:
Ardre socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100–1130

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1997-01-14, SHM; SHM; 1997-01-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2005-09-23, SHMM; SHMM; 2005-09-23
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Ulrik Skans, 2008-10-10, SHMM; SHMM; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2009-02-18, SHMM; SHMM; 2009-02-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: