Runinskrifter.net

G 111

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 46.1″18° 41′ 48.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63652351673907
SWEREF99TM
xy
6365669722219
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3615306361972
GeoHash
u6jq3mweee
GeoDNA
eaagctgtacggcatccgtaac

Lokalisering:

Placering:
SHM (11458)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ardre kyrka
Socken:
Ardre socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100–1130

Vikingatid; 1100–1130

Övriga anmärkningar:

Drakornamentik på båda sidorna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

B7DE9B4B-96BE-427C-AC7E-8F8072A525CB – Statens historiska museer; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
43ADB967-A0A7-4121-B72E-88F1990F19D2 – Statens historiska museer; 1997-01-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
26BACB3A-947C-42C6-9AE4-061987535D9B – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
0B5D0913-7826-4124-8638-B37CB1740A30 – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
2D230D25-E501-4016-A325-7769813A5FC2 – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
9A2AFE9F-5E04-4756-AC20-3AE552BB4DBE – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
1F5141A5-7F8F-4F53-9D2F-32C4202758AB – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
9AE9D5F2-DADC-4F7E-B9F6-3647B74FCC60 – Statens historiska museer; 2005-09-23
PD
URI | Kringla | Källa
7E7E4B64-0883-43F2-96C3-942CE4A4B561 – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
5BD54B77-EB9F-49CC-938D-898EDFB8AFEE – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
E83EDC38-A48F-4EA5-B0FB-2C39507FBC1C – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
30995E8B-25EC-4A02-B1EE-D59FF931D9BA – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
71A52A51-EDE5-49E5-99E5-C6E74491555F – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
135C7CEE-087F-4C43-87E5-7F68309FD655 – Statens historiska museer; 2008-10-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
3A355FBC-463D-415B-B3AF-A29472C3E63F – Statens historiska museer; 2009-02-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
7104D0B4-1183-4337-AB23-F67A5793035C – Statens historiska museer; 2017-05-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
19912851-df28-467e-a963-8c9ea5afbf15 – Statens historiska museer; 2019-05-02
CC BY
URI | Kringla | Källa
230c9363-34f1-42de-9c40-91f39f1f449a – Statens historiska museer; 2020-10-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
ca4bddeb-3a45-4d40-ac65-e8d3072ecbf3 – Statens historiska museer; 2020-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
834070a0-3c68-4328-88d9-dc787825d3a6 – Statens historiska museer; 2020-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ardre kyrka"@sv – Hallgren, Sören"@sv; Hallgren, Sören"@sv; 2020-12-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: