Runinskrifter.net

G 108

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 19′ 53.5″18° 37′ 37.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63597231669939
SWEREF99TM
xy
6360111718317
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3571556356782
GeoHash
u6jnpugu7g
GeoDNA
eaagctgtaatttctgccctgt

Lokalisering:

Placering:
I tornkammaren
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Alskogs kyrka
Socken:
Alskogs socken
Härad:
Garda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet möjligen äldre (A)

Medeltid; 1400–1499

Övriga anmärkningar:

§B gömd under nyare puts.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Alskogs kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 2020-12-14"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: