Runinskrifter.net

FI NOR1998;14

Tidigare känd som X FiNOR1998;14.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Jotnisk sandsten
Nyckelord:
sten: jotnisk sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 24.0″22° 30′ 0.0″
KKJ
xy
66484792416330
ETRS-TM35FIN
xy
6653278248675
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V5838136645679
GeoHash
ud8hbp8pb1
GeoDNA
eaagctctcttcccccctcccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Ängesön
Socken:
Hitis socken
Härad:
Åboland kihlakunta (tid. Halikko kihlakunta)
Landskap:
Egentliga Finland
Land:
Finland

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: