Runinskrifter.net

E DR419

Tidigare känd som DR 419.

Objektuppgifter:

Föremål:
Handskrift
Nyckelord:
handskrift
Material:
Pergament
Nyckelord:
övrigt: pergament

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
51° 16′ 46.8″1° 4′ 53.2″
Ordnance Survey (GB)
Grid referensÖstningNordning
TR 15000 57900615000157900
UTM
UTM ZonÖstningNordning
31U3661925682673
GeoHash
u10g8x5mxt
GeoDNA
eaaggaggtcaagcaattatcc

Lokalisering:

Placering:
British Museum, London, MS. Cottonianum Caligula A XV 4:o, fol. 119v-120r (nyare paginering: fol. 123v-124r).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Canterbury
Parish:
Canterbury
County:
Kent
Land:
England

Datering:

Efter 1073

Vikingatid; 1073–1100

Övriga anmärkningar:

Sedan fyndet av U NOR1998;25 i Sigtuna som inleds med runföljden kan emenderingen av till i DR och Moltke 1985 ifrågasättas.

Samma som E DR419.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: