Runinskrifter.net

E 7 †

Tidigare känd som DR 412A †, Br E7 †.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
51° 23′ 17.7″0° 30′ 19.3″
Ordnance Survey (GB)
Grid referensÖstningNordning
TQ 74416 68444574416168445
UTM
UTM ZonÖstningNordning
31U3264295695953
GeoHash
u10k76zypy
GeoDNA
eaaggaggatgtcgctcccctt

Lokalisering:

Placering:
British Museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rochester
Parish:
Rochester
County:
Kent
Land:
England

Datering:

Början av 1000-talet?

Vikingatid; 1000–1033

Övriga anmärkningar:

Samma som E 7.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: