Runinskrifter.net

E 5

Objektuppgifter:

Föremål:
Sten
Nyckelord:
sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Lokalisering:

Placering:
Privat ägo
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Settle
Parish:
West Riding
County:
Yorkshire
Land:
England

Datering:

SENTIDA; TPQ: 1500

Övriga anmärkningar:

Läsning: o^framr

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: