Runinskrifter.net

DR NOR2003;20

Tidigare känd som DR KVHAAÅ2003;66.

Även känd som DK Sk134, Sk 134.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 32′ 29.4″13° 2′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61603501325650
SWEREF99TM
xy
6156790376521
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3765216156790
GeoHash
u3c7bz18wm
GeoDNA
eaagtaacgcaaaccagttgtc

Lokalisering:

Placering:
Malmö museer (MHM 12756:19).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lockarps bytomt
Socken:
Lockarps socken
Härad:
Oxie härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1000–1050

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SkNf2002 Bleck (koppar) med runor"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-08-27"@sv

URI