Runinskrifter.net

DR Fv1993;227B

Även känd som DK SkL79, SkL 79.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben [41]
Nyckelord:
ben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 10.2″13° 11′ 18.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61779501335500
SWEREF99TM
xy
6174493386160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3861606174493
GeoHash
u3ckuh7s92
GeoDNA
eaagtaacattaaaggtccgga

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (KM 77714:663).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Myntet 3.4.5.
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1200–1300-talet

Medeltid; 1200–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 041 Vantenål av ben"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: