Runinskrifter.net

DR Fv1993;226

Även känd som DK SkL74, SkL 74.

Objektuppgifter:

Föremål:
Metallbit
Nyckelord:
bit
Material:
Metall
Nyckelord:
metall: metall

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 41′ 56.6″13° 11′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61775251335575
SWEREF99TM
xy
6174069386240
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3862406174069
GeoHash
u3cku5sw7n
GeoDNA
eaagtaacattaagacagcagt

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (KM 76420:172).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Gyllenkrok 3.4.5.
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Övriga anmärkningar:

Ej språklig innebörd, ev. magiskt syfte.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 041 Handsknål av ben"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: