Runinskrifter.net

DR Fv1993;224

Även känd som DK SkL75, SkL 75.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben [38]
Nyckelord:
ben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 4.1″13° 11′ 34.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61777501335775
SWEREF99TM
xy
6174296386437
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3864376174296
GeoHash
u3ckuhnfd5
GeoDNA
eaagtaacattaaagttgtcgc

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (KM 76579:38).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Glambeck 4
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1100–1150 (dendrokronologi)

Medeltid; 1100–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 041 Vantenål av ben"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: