Runinskrifter.net

DR Fv1990;30

Även känd som DK Sk76, Sk 76.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kvadersten
Nyckelord:
kvadersten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 43′ 39.2″13° 6′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61809021330360
SWEREF99TM
xy
6177383380989
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3809896177383
GeoHash
u3cm40ysrz
GeoDNA
eaagtaacatatgggtcacgtt

Lokalisering:

Placering:
I dörröppningen mellan västtornet och långhustaket.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fjelie kyrka
Socken:
Fjelie socken
Härad:
Torna härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: