Runinskrifter.net

DR Fv1968;282

Även känd som DK Sk63, Sk 63.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 50′ 10.0″13° 1′ 18.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61931911325626
SWEREF99TM
xy
6189609376115
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3761156189609
GeoHash
u3cm8kdhzm
GeoDNA
eaagtaacataagatgcgagtc

Lokalisering:

Placering:
I södra långhusmuren ovanpå grundstenarna.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Annelövs kyrka
Socken:
Annelövs socken
Härad:
Onsjö härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Övriga anmärkningar:

Inskrift endast på smalsidan. Eventuellt är inskriften gjord när stenen redan var inmurad.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Annelövs kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 1968-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: