Runinskrifter.net

DR EM85;549A

Även känd som DK Sk48, Sk 48.

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 34′ 45.9″14° 14′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61622251400972
SWEREF99TM
xy
6159538451775
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4517756159538
GeoHash
u3fh5vvtsk
GeoDNA
eaagtacaaggttctcaccgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Östra Vemmerlövs kyrka
Socken:
Östra Vemmerlövs socken
Härad:
Järestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Vemmerlövs kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2023-02-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: