Runinskrifter.net

DR EM85;534

Tidigare känd som DR EM85;534A.

Även känd som DK SkL41, SkL 41.

Objektuppgifter:

Föremål:
Laggskålsbotten [1]
Nyckelord:
laggskål, skål
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 12.9″13° 11′ 31.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61780251335725
SWEREF99TM
xy
6174571386384
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3863846174571
GeoHash
u3ckuhw0ge
GeoDNA
eaagtaacattaaagtcggggc

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (KM 70361:137).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Apotekaren 4
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 041 Vantenål av ben"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: