Runinskrifter.net

DR EM85;474A

Även känd som DK SkL27, SkL 27.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bägare
Nyckelord:
bägare
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 9.0″13° 11′ 38.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61779001335850
SWEREF99TM
xy
6174447386510
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3865106174447
GeoHash
u3ckuhrded
GeoDNA
eaagtaacattaaagttctagc

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (57135:1240).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. S:t Botulf 12Ö
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 042 Tempelben (”Tinblben”)"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: