Runinskrifter.net

DR EM85;472

Även känd som DK SkL29, SkL 29.

Objektuppgifter:

Föremål:
Käpp
Nyckelord:
käpp
Material:
Sykamor, lönn
Nyckelord:
trä: lönn, sykamor

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 4.1″13° 11′ 34.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61777501335775
SWEREF99TM
xy
6174296386437
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3864376174296
GeoHash
u3ckuhnfd5
GeoDNA
eaagtaacattaaagttgtcgc

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (KM 59126:795).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Glambeck 4
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

1025–1050

Vikingatid; 1025–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 042 Tempelben (”Tinblben”)"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: