Runinskrifter.net

DR EM85;438L

Även känd som DK Sk108, Sk 108.

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 55′ 24.7″14° 17′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62004511405466
SWEREF99TM
xy
6197795455822
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4558226197795
GeoHash
u3fnjhxf5y
GeoDNA
eaagtacaaatgtagtcttcgt

Lokalisering:

Placering:
Västra pelarens norra sida.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Åhus kyrka
Socken:
Åhus socken
Härad:
Villands härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sankta Maria kyrka (Åhus kyrka)"@sv – Lindberg, Carl Fredrik"@sv; Lindberg, Carl Fredrik"@sv; 2021-03-18"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: