Runinskrifter.net

DR EM85;432G

Även känd som DK Sk17, Sk 17.

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 59′ 30.4″14° 5′ 13.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62083501392787
SWEREF99TM
xy
6205542443058
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4430586205542
GeoHash
u3fn88czyc
GeoDNA
eaagtacaaagagtggaccccc

Lokalisering:

Placering:
På korets östvägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vä kyrka
Socken:
Vä socken
Härad:
Gärds härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1150

Medeltid; c 1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vä kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2023-02-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: