Runinskrifter.net

DR EM85;128A

Även känd som DK Sk41, KJ 12, Sk 41.

Objektuppgifter:

Föremål:
Armborstfibula
Nyckelord:
fibula
Material:
Silver
Nyckelord:
metall: silver

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 33′ 13.0″14° 8′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61595001394550
SWEREF99TM
xy
6156740445388
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4453886156740
GeoHash
u3fh19hr30
GeoDNA
eaagtacaagggttgcggacag

Lokalisering:

Placering:
SHM (25302)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gårdlösa
Socken:
Smedstorps socken
Härad:
Ingelstads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

210/220–250/260 (Imer 2007)

Urnordisk; 210–260

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Bengt A Lundberg, 1996-08-30, SHM; SHM; 1996-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Bengt A Lundberg, 1996-08-30, SHM; SHM; 1996-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Bengt A Lundberg, 1996-08-30, SHM; SHM; 1996-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Bengt A Lundberg, 1996-08-30, SHM; SHM; 1996-08-30
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: