Runinskrifter.net

DR 8

Även känd som DK Sl12, KJ 21, Sl 12.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sköldbuckla
Nyckelord:
buckla, sköldbuckla
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
54° 38′ 30.5″9° 46′ 16.8″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32U5497806055206
GeoHash
u1wyy75r89
GeoDNA
eaaggccgcctcagcattacaa

Lokalisering:

Placering:
Flensburg Stadtmuseum (3262).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Torsbjerg, Thorsberg
Stadt:
Süderbrarup
Landkreis:
Angeln, Kreis Schleswig-Flensburg
Bundesland:
Schleswig-Holstein/Sydslesvig
Land:
Tyskland

Datering:

210/220–250/260 (Imer 2007)

Urnordisk; 210–260

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: