Runinskrifter.net

DR 366

Även känd som DK Bl10, L 1822, Bl 10.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 11′ 48.6″15° 41′ 16.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62298541492716
SWEREF99TM
xy
6228201542685
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5426856228201
GeoHash
u3gpsyrd6g
GeoDNA
eaagtaccaacagccttctagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lösen 3, Lösens kyrka
Socken:
Lösens socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Blekinge
Land:
Sverige

Datering:

1311 (1310)

Medeltid; 1310–1311

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: