Runinskrifter.net

DR 360

Även känd som DK Bl6, KJ 97, L 2058, Bl 6.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 12′ 8.2″15° 22′ 50.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62305351473648
SWEREF99TM
xy
6228659523618
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5236186228659
GeoHash
u3fztzrf59
GeoDNA
eaagtacacccatccctctcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Björketorp
Socken:
Listerby socken
Härad:
Medelstads härad
Landskap:
Blekinge
Land:
Sverige

Datering:

520/530–700 (Imer 2007)

Urnordisk; 520–700

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Blm SL 450 – Blekinge museum;
CC0
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blekinge museum;
CC0
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blekinge museum; 1900
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1934
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Björketorpstenen – Blekinge museum; 1954-04-11
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1956-08-21
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blekinge museum; 1956-08-21
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1967-08-03
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blekinge museum; 1974
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet – Gustafsson, John-Eric; Riksantikvarieämbetet; 1982-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1984
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1984
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1984
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-05-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1987
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1987
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blekinge museum; 1987
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Blm; 1987
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dr360 Björketorpsmonumentet, Björketorpsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-06-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runsten – Blm; 2006
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: