Runinskrifter.net

DR 347

Även känd som DK Sk14, L 1915, Sk 14.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 59′ 22.4″14° 9′ 3.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62080041396766
SWEREF99TM
xy
6205242447039
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4470396205242
GeoHash
u3fnd086z1
GeoDNA
eaagtacaaagcggggaggctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norra Åsums kyrka
Socken:
Kristianstad (tidigare: Norra Åsums socken)
Härad:
Gärds härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet – början av 1200-talet

Medeltid; 1166–1233

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten DR 347"@sv – Bengt A. Lundberg"@sv; Riksantikvarieämbetet"@sv; 2019-03-19"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: