Runinskrifter.net

DR 343

Även känd som DK Sk43, Sk 43.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 31′ 33.7″14° 9′ 57.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61563831396470
SWEREF99TM
xy
6153647447343
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4473436153647
GeoHash
u3f5fk5q8u
GeoDNA
eaagtacagaacaatgttacga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Herrestads kyrka
Socken:
Östra Herrestads socken
Härad:
Ingelstads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Herrestad kyrka. Runsignum DR 343"@sv – Nationalmuseum København"@sv; Nationalmuseum København, Nationalmuseum København"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: