Runinskrifter.net

DR 342

Även känd som DK Sk85, Sk 85.

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift gjord i våt puts
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 31′ 39.8″14° 5′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61566771392101
SWEREF99TM
xy
6153890442973
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4429736153890
GeoHash
u3f5bu8b6z
GeoDNA
eaagtacagaaaactgagttgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Östra Ingelstads kyrka
Socken:
Östra Ingelstads socken
Härad:
Ingelstads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Romansk

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Ingelstads kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-03-18"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: