Runinskrifter.net

DR 335

Även känd som DK Sk66, L 1448, Sk 66.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 52′ 33.5″13° 14′ 35.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61970921339646
SWEREF99TM
xy
6193671390080
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3900806193671
GeoHash
u3cmv7gm4h
GeoDNA
eaagtaacatcacgcaccatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västra Strö
Socken:
Västra Strö socken
Härad:
Onsjö härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Strö 2:3"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-05-09"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: