Runinskrifter.net

DR 328

Även känd som DK Sk11, L 1417, Sk 11.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 44′ 49.1″13° 24′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61823821348986
SWEREF99TM
xy
6179079399586
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3995866179079
GeoHash
u3ct0umvdp
GeoDNA
eaagtaaccgaggcttgcctac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Holmby kyrka
Socken:
Holmby socken
Härad:
Frosta härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Holmby kyrka. Runsignum DR 328"@sv – Olsson, H"@sv; Olsson, H"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: