Runinskrifter.net

DR 325

Även känd som DK Sk19, Sk 19.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 48′ 56.9″13° 4′ 45.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61907871329127
SWEREF99TM
xy
6187248379642
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3796426187248
GeoHash
u3cm98gywf
GeoDNA
eaagtaacataattggcccctc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.7″13° 11′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781341335996
SWEREF99TM
xy
6174683386653
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866536174683
GeoHash
u3ckuk9pne
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataact

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dagstorp
Socken:
Dagstorps socken
Härad:
Harjagers härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

fotografi, runsten, museum, friluftsmuseum –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, museum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, vinter, friluftsmuseum, runsten, byggnad, snö, staket, stadsbebyggelse –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Särslöv 2:1"@sv – Karlin, G Json"@sv; Karlin, G Json"@sv; 2021-02-11"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: