Runinskrifter.net

DR 323 †

Även känd som DK Sk22, L 1445, Sk 22.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 48′ 38.8″13° 11′ 3.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61899731335689
SWEREF99TM
xy
6186511386209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3862096186511
GeoHash
u3cms003qc
GeoDNA
eaagtaacatcagggggggtct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Harrie
Socken:
Lilla Harrie socken
Härad:
Harjagers härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Jelling

Vikingatid; 900–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lilla Harrie. Runsignum DR 323"@sv – Okänd, N.W."@sv; Okänd, N.W."@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: