Runinskrifter.net

DR 321

Även känd som DK Sk25, L 1446, Sk 25.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 49′ 20.2″12° 59′ 59.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61917071324181
SWEREF99TM
xy
6188110374688
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3746886188110
GeoHash
u3cjxf4hkf
GeoDNA
eaagtaacagccttcgtgagtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Karaby, Ålstorp
Socken:
Västra Karaby socken
Härad:
Harjagers härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Karaby 10:1"@sv – Gustafsson, John-Eric"@sv; Gustafsson, John-Eric"@sv; 2021-04-30"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: