Runinskrifter.net

DR 318

Även känd som DK Sk79, Sk 79.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 46′ 27.0″13° 13′ 37.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61857981338218
SWEREF99TM
xy
6182368388785
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3887856182368
GeoHash
u3cmkcrs59
GeoDNA
eaagtaacatcgattctccggt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 15.6″13° 11′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781011335918
SWEREF99TM
xy
6174649386576
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3865766174649
GeoHash
u3ckuk8m4p
GeoDNA
eaagtaacattaaatgagatat

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (18566).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Håstads kyrka
Socken:
Håstads socken
Härad:
Torna härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: