Runinskrifter.net

DR 315

Även känd som DK SkL4, L 1918, SkL 4.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 41′ 58.0″13° 11′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61775631335772
SWEREF99TM
xy
6174110386436
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3864366174110
GeoHash
u3cku5ybgd
GeoDNA
eaagtaacattaagaccattgc

Lokalisering:

Placering:
I porten till biskopsgården i Köpenhamn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Repslagaren
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: