Runinskrifter.net

DR 309

Även känd som DK SkL17, SkL 17.

Objektuppgifter:

Föremål:
Skifferstycke (1)
Nyckelord:
stycke
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 25.4″13° 11′ 47.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61784001336025
SWEREF99TM
xy
6174949386679
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866796174949
GeoHash
u3ckum1mj9
GeoDNA
eaagtaacattaaatagtatcg

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (32979/80).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund, kv. Tomander 19 (23), Sandgatan
Socken:
Lund
Härad:
Lund
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 041 Vantenål av ben"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: