Runinskrifter.net

DR 298

Även känd som DK Sk74, Sk 74.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 40′ 34.2″13° 17′ 34.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61747401341955
SWEREF99TM
xy
6171360392648
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3926486171360
GeoHash
u3ckwrx94w
GeoDNA
eaagtaacattcgacccttgat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.5″13° 11′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781261335994
SWEREF99TM
xy
6174675386652
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866526174675
GeoHash
u3ckuk9ntv
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataata

Lokalisering:

Placering:
Lunds kulturhistoriska museum (35.397).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dalby, Sjöstorp
Socken:
Dalby socken
Härad:
Torna härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

fotografi, runsten, museum, friluftsmuseum –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, museum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: