Runinskrifter.net

DR 291

Även känd som DK Sk37, L 1427, Sk 37.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 18.1″13° 45′ 40.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61528661370792
SWEREF99TM
xy
6149835421721
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4217216149835
GeoHash
u3cg9jke46
GeoDNA
eaagtaactcaatagcgataat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 33.1″13° 45′ 57.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61533211371104
SWEREF99TM
xy
6150293422028
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4220286150293
GeoHash
u3cg9q0527
GeoDNA
eaagtaactcaatacggggaag

Lokalisering:

Placering:
I slottet Krageholms trädgård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sövestad 2, Krageholm
Socken:
Sövestads socken
Härad:
Herrestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sövestad 1 och Sövestad 2, Krageholm. Runsignum DR 291, DR 290"@sv – Sörling, Olof, Mannerstråhle, Carl-Filip"@sv; Sörling, Olof, Mannerstråhle, Carl-Filip"@sv; 1904-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: