Runinskrifter.net

DR 289

Även känd som DK Sk31, Sk 31.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 59.1″13° 46′ 38.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61485401371690
SWEREF99TM
xy
6145522422669
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4226696145522
GeoHash
u3cg3w2678
GeoDNA
eaagtaactcagccaggagcgt

Lokalisering:

Placering:
Bergsjöholm
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjäresjö 3, Bjärsjöholm
Socken:
Bjäresjö socken
Härad:
Herrestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bjäresjö 3. Runsignum DR 289"@sv – Moltke, Erik, Okänd, Bruzelius, N"@sv; Moltke, Erik, Okänd, Bruzelius, N"@sv; 1933-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: