Runinskrifter.net

DR 288

Även känd som DK Sk30, L 1422, Sk 30.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 49.3″13° 43′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61483191368885
SWEREF99TM
xy
6145268419868
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4198686145268
GeoHash
u3cg2tb4mg
GeoDNA
eaagtaactcagacgaaagatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.6″13° 11′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781311335995
SWEREF99TM
xy
6174680386652
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866526174680
GeoHash
u3ckuk9nyn
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataatc

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjäresjö 2
Socken:
Bjäresjö socken
Härad:
Herrestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

bildtryck, Runstenarne i Lunds gamla botaniska trädgård"@sv – 1870
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, blomma, skylt, runsten, hus, gång, bänk, friluftsmuseum, staket, byggnad, träd, gräsmatta, exteriör – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, skylt, exteriör, byggnad, träd, gräsmatta, staket, runsten, bänk, hus, gång, friluftsmuseum – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, hus, gång, gräsmatta, exteriör, byggnad, runsten, staket, bänk, träd, skylt, friluftsmuseum – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, bänk, byggnad, träd, skylt, exteriör, friluftsmuseum, staket, runsten, hus, gång, gräsmatta, blomma – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten, gräsmatta, gång – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1979
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, gång, friluftsmuseum, runsten, gräsmatta – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1979
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kulturen"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: