Runinskrifter.net

DR 287

Även känd som DK Sk29, L 1424, Sk 29.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 27′ 43.4″13° 45′ 0.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61499591370007
SWEREF99TM
xy
6146920420970
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4209706146920
GeoHash
u3cg8bs9bg
GeoDNA
eaagtaactcaagtttagtgaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 27′ 43.8″13° 44′ 59.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61499721369988
SWEREF99TM
xy
6146933420951
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4209516146933
GeoHash
u3cg8bs698
GeoDNA
eaagtaactcaagtttaggcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjäresjö 1, Bjäresjö kyrka
Socken:
Bjäresjö socken
Härad:
Herrestads härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bjäresjö 1, Bjäresjö kyrka. Runsignum DR 287"@sv – Westlund, Per-Olof, Moltke, Erik"@sv; Westlund, Per-Olof, Moltke, Erik"@sv; 1933-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: