Runinskrifter.net

DR 284

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som DK Sk56, L 2994, Sk 56.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 28′ 20.0″13° 43′ 32.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61511381368488
SWEREF99TM
xy
6148081419438
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4194386148081
GeoHash
u3cg866ths
GeoDNA
eaagtaactcaaggcgtacgcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.2″13° 11′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781181335993
SWEREF99TM
xy
6174667386651
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866516174667
GeoHash
u3ckuk9nm8
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataatg

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hunnestad 3
Socken:
Skårby socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Under L 2994 beskrivs även DR 285.

Rent ornamental. Bild av trollkvinnan Hyrrokkin.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

fotografi, stadsbebyggelse, byggnad, staket, runsten, snö, friluftsmuseum, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten, stadsbebyggelse, snö, staket, vinter, byggnad –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten, vinter, snö, staket, stadsbebyggelse, byggnad –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, staket, runsten, byggnad, gräsmatta, hus, buske, gång, parkbänk, stadsbebyggelse, träd, skylt –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, friluftsmuseum, staket, stadsbebyggelse, byggnad –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, byggnad, skylt, träd, gång, gräsmatta, blomma, exteriör, runsten, hus, friluftsmuseum, bänk, staket –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, bänk, gång, runsten, exteriör, gräsmatta, skylt, byggnad, hus, staket, träd –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, exteriör, bänk, hus, staket, gräsmatta, träd, gång, skylt, byggnad, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, byggnad, stadsbebyggelse, staket, vinter, friluftsmuseum, runsten, snö –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, staket, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, byggnad, snö, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, blomma, friluftsmuseum, gräsmatta, gång, runsten, byggnad, staket, bänk, hus, träd, exteriör, skylt –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, snö, byggnad, staket, stadsbebyggelse, runsten, friluftsmuseum, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, snö, staket, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, byggnad, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, staket, byggnad, runsten, snö, vinter –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, staket, vinter, runsten, byggnad, snö –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, snö, stadsbebyggelse, vinter, friluftsmuseum, byggnad, runsten, staket –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, snö, staket, vinter, byggnad, stadsbebyggelse, friluftsmuseum, runsten –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, byggnad, staket, friluftsmuseum, stadsbebyggelse, vinter, snö –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, runsten, stadsbebyggelse, friluftsmuseum, byggnad, staket –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kopparstick – Kulturparken Småland AB; Rönnou, Magnus Dublar, Okänd, Worm, Ole"@sv; 1800-01-01
CC BY
URI
bildtryck, Runstenarne i Lunds gamla botaniska trädgård"@sv – 1870
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: