Runinskrifter.net

DR 280

Även känd som DK Sk52, L 1428, Sk 52.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 18.1″13° 42′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61529761367113
SWEREF99TM
xy
6149902418043
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4180436149902
GeoHash
u3cexv65jg
GeoDNA
eaagtaactacctctatagacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.6″13° 11′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781311335989
SWEREF99TM
xy
6174680386646
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866466174680
GeoHash
u3ckuk9ngv
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataagc

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skårby 1, Gusnava
Socken:
Skårby socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Bild av lejon.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

runsten, musiker, runstenar"@sv –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, exteriör, bänk, hus, staket, gräsmatta, träd, gång, skylt, byggnad, friluftsmuseum, runsten – 1970-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, blomma, friluftsmuseum, gräsmatta, gång, runsten, byggnad, staket, bänk, hus, träd, exteriör, skylt – 1970-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, träd, byggnad, skylt, gång, gräsmatta, blomma, exteriör, runsten, hus, friluftsmuseum, bänk, staket – 1970-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, bänk, gång, runsten, exteriör, gräsmatta, skylt, byggnad, hus, staket, träd – 1970-05
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, friluftsmuseum, runsten, stadsbebyggelse, snö, staket, vinter, byggnad – 1976
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, stadsbebyggelse, byggnad, staket, runsten, snö, friluftsmuseum, vinter – 1976
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, staket, runsten, byggnad, gräsmatta, hus, buske, gång, parkbänk, stadsbebyggelse, träd, skylt – 1977-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skårby 1, Gusnava. Runsignum DR 280"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: