Runinskrifter.net

DR 280

Även känd som DK Sk52, L 1428, Sk 52.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 29′ 18.1″13° 42′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61529761367113
SWEREF99TM
xy
6149902418043
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4180436149902
GeoHash
u3cexv65jg
GeoDNA
eaagtaactacctctatagacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 42′ 16.6″13° 11′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61781311335989
SWEREF99TM
xy
6174680386646
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3866466174680
GeoHash
u3ckuk9ngv
GeoDNA
eaagtaacattaaatgataagc

Lokalisering:

Placering:
Lunds historiska museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skårby 1, Gusnava
Socken:
Skårby socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Bild av lejon.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

fotografi, blomma, skylt, runsten, hus, gång, bänk, friluftsmuseum, staket, byggnad, träd, gräsmatta, exteriör – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, skylt, exteriör, byggnad, träd, gräsmatta, staket, runsten, bänk, hus, gång, friluftsmuseum – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, hus, gång, gräsmatta, exteriör, byggnad, runsten, staket, bänk, träd, skylt, friluftsmuseum – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, bänk, byggnad, träd, skylt, exteriör, friluftsmuseum, staket, runsten, hus, gång, gräsmatta, blomma – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1970
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, stadsbebyggelse, runsten, vinter, staket, friluftsmuseum, snö, byggnad – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1976
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, stadsbebyggelse, snö, friluftsmuseum, staket, byggnad, runsten, vinter – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1976
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
fotografi, staket, stadsbebyggelse, hus, gräsmatta, träd, runsten, gång, skylt, parkbänk, byggnad, buske – Uppgift om fotograf saknas; Kulturen; 1977
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Skårby 1, Gusnava. Runsignum DR 280"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: