Runinskrifter.net

DR 278

Även känd som DK Sk60, L 1432, Sk 60.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 5.6″13° 37′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61471911361500
SWEREF99TM
xy
6144055412500
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4125006144055
GeoHash
u3cemgeet3
GeoDNA
eaagtaactacgctcacttaca

Lokalisering:

Placering:
5m söder om kyrkogårdsmuren (Fältex.).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Nöbbelöv, Prästgården
Socken:
Västra Nöbbelövs socken
Härad:
Ljunits härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Kluven i två delar.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Nöbbelöv, Prästgården. Runsignum DR 278"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: