Runinskrifter.net

DR 275

Även känd som DK Sk91, L 1449, Sk 91.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 56.5″13° 33′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61488991357402
SWEREF99TM
xy
6145715408385
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4083856145715
GeoHash
u3cekq5yjb
GeoDNA
eaagtaactacgaacgttcctg

Lokalisering:

Placering:
Herrgården Torsjö
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Solberga, Torsjö
Socken:
Solberga socken
Härad:
Vemmenhögs härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Solberga, Torsjö. Runsignum DR 275"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: