Runinskrifter.net

DR 27

Även känd som DK SJy28, L 1936, SJy 28.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 25′ 35.9″9° 16′ 23.1″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
32U5172826142303
GeoHash
u1ye7407w3
GeoDNA
eaaggccataatcgaggggccc

Lokalisering:

Placering:
Ett fragment på Koldinghus, ett annat Kongeåmuseet i Vamdrup.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vamdrup 1
Sogn:
Vamdrup sogn
Herred:
Anst herred
Amt:
Nørrejylland
Land:
Danmark

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i Fund og Fortidsminder:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: