Runinskrifter.net

DR 268

Även känd som DK Sk96, L 1434, Sk 96.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 24′ 58.8″13° 30′ 31.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61453501354571
SWEREF99TM
xy
6142135405597
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4055976142135
GeoHash
u3ce72hxx5
GeoDNA
eaagtaactaatcgttggcacc

Lokalisering:

Placering:
Gården Dybäck
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Östra Vemmenhög, Dybäck
Socken:
Östra Vemmenhög socken
Härad:
Vemmenhögs härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Östra Vemmenhög, Dybäck. Runsignum DR 268"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: