Runinskrifter.net

DR 262

Även känd som DK Sk67, L 1437, Sk 67.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 33′ 38.1″13° 1′ 41.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61625111324797
SWEREF99TM
xy
6158940375643
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3756436158940
GeoHash
u3ck06qzu4
GeoDNA
eaagtaacatggggcttaccca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fosie
Socken:
Fosie socken
Härad:
Oxie härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

- Fotografi - –
CC BY
URI | Kringla | Källa
åker, åkrar, runsten, åkermark, stadsäga 25-23, runstenar, träd, pilträd, landskap"@sv –
CC BY
URI | Kringla | Källa
runsten"@sv –
©
URI | Kringla | Källa
runsten"@sv –
©
URI | Kringla | Källa
gator, fält, åkrar, runsten, hus, byggnader, runstenar, byggnad, vägar, åker, väg, gata"@sv – 1974-04-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
gata, väg, runstenar, vägar, åker, fält, byggnad, byggnader, gator, runsten, hus, åkrar"@sv – 1974-04-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
hus, fält, runstenar, åker, gata, gator, väg, byggnad, runsten, vägar, åkrar, byggnader"@sv – 1974-04-07
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Dr262 Fosiestenen, Fosie 3:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2003-05-15"@sv

URI
Fosie, Fosie kyrka, Fosiestenen, runsten, Malmö"@sv – 2008-05-25

URI | Kringla | Källa
Fosiestenen, Malmö, Fosie, Fosie kyrka, runsten"@sv – 2008-05-25

URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: