Runinskrifter.net

DR 260

Även känd som DK Sk73, Sk 73.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 46.7″13° 4′ 54.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61496601327675
SWEREF99TM
xy
6146131378668
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3786686146131
GeoHash
u3c73tty5s
GeoDNA
eaagtaacgcagccgcatccgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 26′ 51.0″13° 5′ 1.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61497881327809
SWEREF99TM
xy
6146260378801
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3788016146260
GeoHash
u3c73tzm55
GeoDNA
eaagtaacgcagccgcccatat

Lokalisering:

Placering:
Toftegårdens trädgård, nu vid kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fuglie 2, Toftegården
Socken:
Fuglie socken
Härad:
Skytts härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fuglie, Fuglie kyrka, Toftegården. Runsignum DR 260, DR 259"@sv – Christofferson, O, Okänd"@sv; Christofferson, O, Okänd"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: